fbpx
Like us on facebook!

Η Αμοιβή Υπηρεσιών Ξεκινάει με την Ενεργή Συμμετοχή των Ασθενών στα Ζητήματα Υγείας τους

Η ενεργή δέσμευση του ασθενούς με τον γιατρό του, ξεκινάει με την παραδοχή ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος της περίθαλψης, τόσο αυξάνεται ο βαθμός προσδοκίας από την πλευρά των ασθενών, όπως και οι δυνατότητες επιλογής.

Ζητώντας τα χρήματα από ασθενείς για την ιδιωτική περίθαλψη, είναι μία από τις λιγότερο ευχάριστες δραστηριότητες για το προσωπικό, στις ανεξάρτητες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης.

Η Αμοιβή Υπηρεσιών Ξεκινάει με την Ενεργή Συμμετοχή των Ασθενών στα Ζητήματα Υγείας τους.

Ειδικά στις ημέρες μας, όλο και περισσότεροι ασθενείς έχουν επιλέξει προγράμματα υγείας, τα οποία απαιτούν επιπρόσθετα έξοδα υψηλού κόστους, λόγω της μη κάλυψης ορισμένων παροχών από τον κρατικό ασφαλιστικό τους φορέα.

Παράλληλα, αυτοί οι ασθενείς, βιώνουν τις οικονομικές επιπτώσεις και το άγχος από την κρίση με την COVID-19.

Όμως, οι ίδιες προκλήσεις που έχουν πλήξει τους ασθενείς, πλήττουν ταυτόχρονα και τα ιδιωτικά ιατρεία, ιδιαίτερα με τα εκκρεμή χρέη των ασθενών, τα οποία μπορούν, στην κυριολεξία, να βλάψουν την οικονομία του ιατρείου.

Επιπλέον, οι ασθενείς συχνά παραμελούν την υγειονομική τους περίθαλψη, εάν έχουν μεγάλο οφειλούμενο χρέος στον πάροχο υγείας τους.

Και τα δύο προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να περιοριστούν με την ενεργή δέσμευση των ασθενών στα θέματα υγείας τους, εκ των οποίων η προσέλκυση των ασθενών είναι μόνο ένα μέρος αυτού.

Αυτή η ενεργή τους συμμετοχή και δέσμευση, ξεκινάει με την παραδοχή ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κόστος περίθαλψης, τόσο ο βαθμός προσδοκίας από την πλευρά των ασθενών μεγαλύτερος, όπως και οι δυνατότητες επιλογής.

Είναι πιθανότερο οι ασθενείς να προσπαθήσουν περισσότερο να ανταποκριθούν στις οφειλές τους, εάν είναι ενεργά εμπλεκόμενοι στην υγειονομική τους περίθαλψη.

Τότε εμπιστεύονται τη δική τους υγεία στους κλινικούς τους γιατρούς και στο προσωπικό της μονάδας υγείας, και νιώθουν ότι η επικοινωνία που λαμβάνουν είναι συνεπής και ξεκάθαρη.

Στην πραγματικότητα, ένα σχέδιο που οδηγεί τους ασθενείς να εξοφλούν τις οφειλές τους εγκαίρως, είναι το ίδιο σχέδιο που θα αναπτύξει το ιατρείο για να επιτύχει τα βέλτιστα αποτελέσματα κλινικής φροντίδας.

Ιδιωτικές μονάδες υγείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμό ατόμων, επιμόρφωσης, σχεδιασμού και τεχνολογίας, για να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο για την προσέλκυση ασθενών, με προϋπόθεση ότι σχεδόν κάθε βήμα του σχεδίου έχει ως επίκεντρο την ενεργή συμμετοχή των ασθενών στα ζητήματα υγείας τους.

Η σχέση ενός ιατρού με τους ασθενείς ξεκινά σήμερα στο μυαλό του ασθενούς με την πρώτη εντύπωση που δημιούργησε ο ιστότοπος του ιατρείου, τις διαδικτυακές κριτικές που έχει λάβει το ιατρείο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συμβάλλουν στο να κρατούν τους ασθενείς ενήμερους για τις δραστηριότητες του ιατρείου.

Πολύ σημαντικά είναι ο διαδικτυακός προγραμματισμός, η αποτελεσματική επαλήθευση καταλληλότητας και υπενθυμίσεις τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου - όλες οι τεχνολογικές μέθοδοι που προσδοκούν οι σημερινοί ενημερωμένοι ασθενείς.

Ο καταναλωτισμός στην υγειονομική περίθαλψη σημαίνει ότι οι ασθενείς επιδιώκουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ιατρικές τους επισκέψεις και πιο εκτεταμένη πρόσβαση στα ιατρικά τους δεδομένα, ενώ οι πάροχοι υγείας μπορούν να έχουν στραμμένη τη προσοχή τους στους ασθενείς και όχι στις οθόνες.

Για παράδειγμα, ο ασθενής που είναι ήδη εξοικειωμένος με τον γιατρό του, αισθάνεται ότι δεν έχει σπαταλήσει χρόνο, και ο γιατρός του κατανοεί και νοιάζεται για την υγεία του, κάνοντας ό,τι είναι εφικτό για να αλληλοεπιδράσει μαζί του, προκειμένου αυτός να λάβει τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα.

Πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι το κόστος της ιατρικής τους φροντίδας προκαλεί σύγχυση και απογοήτευση, ειδικά εάν επισκέπτονται πολλούς γιατρούς και λαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς.

Αυτή η εντύπωση χρειάζεται να υποστηριχθεί από τη διαδικασία κοστολόγησης και πληρωμής μετά την επίσκεψη.

Η απλοποίηση της διαδικασίας χρέωσης και πληρωμής είναι ένας από τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ένα ιατρείο μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του ασθενούς.

Πολλοί ασθενείς θεωρούν ότι το κόστος της ιατρικής τους φροντίδας προκαλεί σύγχυση και απογοήτευση, ειδικά εάν επισκέπτονται πολλούς γιατρούς και λαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς.

Όταν οι ασθενείς δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων για το ανώτατο όριο του ποσού που πρέπει να πληρώσουν μετά τη περίθαλψή τους, απογοητεύονται όταν τελικά τους κοινοποιηθεί ο λογαριασμός.

Μπερδεύονται και συχνά καταλήγουν να αγνοούν εντελώς όλους τους λογαριασμούς υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι σημαντικό να υπάρχει μία κατανοητή οικονομική πολιτική που υπογραμμίζει τις ευθύνες και του ασθενούς και του ιατρού.

Επίσης, το προσωπικό, πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να επικοινωνεί αυτή τη πολιτική στους ασθενείς και να απαντάει σε όποια απορία μπορεί να έχουν.

Με αυτό το τρόπο, ένα ιατρείο παρέχει διαφάνεια στη τιμολόγηση των υπηρεσιών του, βελτιώνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης και ενισχύοντας τη σχέση με τον ασθενή.

Παρακάτω είναι μία σειρά των καλύτερων μεθόδων που μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τις υπηρεσίες προς τους ασθενείς:

- Βελτίωση της υπηρεσίας με την επαλήθευση συγκατάθεσης των ασθενών σε διάφορα στάδια, τόσο για την ώρα καθορισμού του ραντεβού, όσο και ακριβώς πριν από την επίσκεψη, ώστε οποιοδήποτε ζήτημα να μπορεί να εντοπιστεί και να αντιμετωπιστεί πριν την έλευση του ασθενούς στο ιατρείο.

- Ελέγξτε την κάλυψη του ασθενούς από τον ασφαλιστικό του φορέα και συζητήστε μαζί του ό,τι μπορεί να χρεωθεί επι πλέον.

- Ενημερώστε τον ασθενή για την πολιτική πληρωμής της περίθαλψης και ορίστε εκ των προτέρων οποιαδήποτε ειδική ρύθμιση, και σε έντυπη μορφή.

- Συλλέξτε τα χρήματα για τα πάγια έξοδα αμέσως μετά την υπηρεσία.

- Προσφέρετε ευέλικτες επιλογές πληρωμής: μετρητά, επιταγή και πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να λαμβάνετε πληρωμές στο ιατρείο, μέσω τηλεφώνου αλλά και διαδικτυακά.

- Προσφέρετε την επιλογή για έντυπες ή ηλεκτρονικές συνταγές.

- Συμπεριλάβετε έναν σύνδεσμο για διαδικτυακές πληρωμές στα έντυπα έγγραφα σας.

- Εάν ένας ασθενής καλέσει για μια ερώτηση σχετικά με τον λογαριασμό του, αφιερώστε χρόνο για να απαντήσετε και βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνει πριν κλείσετε το τηλέφωνο.

Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό του ιατρείου θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δέσμευσης των ασθενών στα θέματα υγείας τους.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του ιατρείου στην εξυπηρέτηση πελατών είναι ζωτικής σημασίας για βελτιωμένη ενεργή δέσμευση ασθενών στα θέματα υγείας τους, ειδικά όταν πρόκειται για νέους ασθενείς.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων των ασθενών σχετίζονται με την εξυπηρέτηση πελατών, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό σχετίζεται με την ποιότητα περίθαλψης.

Η εξυπηρέτηση από το προσωπικό του ιατρείου θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά στις προσπάθειες για τη βελτίωση της δέσμευσης των ασθενών στα θέματα υγείας τους.

Όταν πρόκειται να μιλήσουμε με τους ασθενείς σχετικά με τις εκκρεμότητες των οφειλών τους, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το προσωπικό να διατηρήσει μια στάση εξυπηρέτησης και ενσυναίσθησης - να είναι σε θέση να βάλει τους εαυτούς του στη θέση των ασθενών, ώστε να είναι κατανοητοί και φιλικοί καθ’ όλη την επικοινωνία μαζί τους.

Ωστόσο, το προσωπικό του ιατρείου πρέπει να είναι προσεκτικό και να αποφύγει να δείξει οίκτο και λύπη, ενώ συζητά για οφειλές ασθενών, καθώς αυτό συχνά εμποδίζει να μιλήσει με σαφήνεια και να επικοινωνήσει τις απαιτήσεις και τη διαδικασία πληρωμής.

Ο στόχος είναι να συνεργαστείτε με ασθενείς για να τους βοηθήσετε να βρουν τον τρόπο για να πληρώσουν, προσφέροντάς τους όσο το δυνατόν περισσότερες βολικές επιλογές πληρωμής.

Η τεχνολογία σήμερα μπορεί επίσης να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία πληρωμών.

Οι γιατροί έχουν πρόσβαση, περισσότερο από ποτέ, σε δυνατότητες που εξοικονομούν χρόνο για το προσωπικό και βελτιώνουν τις διαδικασίες.

Κάθε ένας από τους ασθενείς ενός ιατρείου αντιπροσωπεύει μια αξία ζωής για αυτό. Βασισμένοι σε ερευνητικά δεδομένα, ο μέσος ασθενής βλέπει το γιατρό του τρεις φορές το χρόνο, με την αποζημίωση του γιατρού να ανέρχεται έστω σε ένα ποσό 150€.

Κατά τη διάρκεια ζωής ενός ασθενούς, αυτό ισούται με περίπου 50 φορές το ποσό των 150€.

Αυτή είναι πιθανώς μια συντηρητική εκτίμηση, επειδή οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις ή η παχυσαρκία, έχουν πολύ υψηλότερο κόστος υγειονομικής περίθαλψης.

Σε ένα πρωταρχικό επίπεδο, η δέσμευση και η πιστότητα των ασθενών μπορεί να βοηθήσει τα ιατρεία να διατηρήσουν τους υπάρχοντες ασθενείς και να αυξήσουν τα έσοδα από αυτούς τους ασθενείς.

Κάθε νέος ασθενής οδηγεί σε αύξηση περίπου κατά 150€ ετησίως.

Οι υπενθυμίσεις ραντεβού μπορούν να μειώσουν τα περιστατικά της μη εμφάνισης ασθενών κατά το ήμισυ.

Ο διαδικτυακός προγραμματισμός ραντεβού μπορεί να συμπληρώσει τα διαθέσιμα ραντεβού.

Παράλληλα, η προσφορά διαδικτυακών επιλογών πληρωμής μπορεί να επιταχύνει τις πληρωμές των ασθενών.

Η παροχή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, οι αναφορές επισκέψεων και μια καρτέλα ασθενούς, μειώνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις και άλλες περιττές ενέργειες παρακολούθησης ασθενών, ελευθερώνοντας χρόνο για το προσωπικό ώστε να διεκπεραιώσει άλλες εργασίες.

Εάν ένα ιατρείο, πληροφορηθεί για μία μη εμφάνιση ασθενούς στο προγραμματισμένο του ραντεβού, και μπορεί να συμπληρώσει ένα ραντεβού που δεν έχει καταληφθεί, αυτό μεταφράζεται σε συμπληρωματικά έσοδα, ανά ημέρα, για το μέσο ιατρείο.

Να σημειωθεί, ότι η κακή εξυπηρέτηση των πελατών και η έλλειψη εμπλοκής του ασθενούς στα ζητήματα υγείας του, μπορεί να κοστίσει για το ιατρείο.

Είναι σίγουρα αληθές, ότι δεν υφίσταται πλέον το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του παρελθόντος.

Αλλά όπως ακριβώς οι στενές σχέσεις με τους ασθενείς ήταν πάντα σημαντικές για την επίτευξη της βέλτιστης φροντίδας, οι σημερινές πρακτικές μπορούν να επωφεληθούν από νέα συστήματα και διαδικασίες.

Τα προαναφερθέντα θα αναπτύξουν τη συνεπή ενασχόληση του ασθενούς με τα δικά του θέματα υγείας και τη θετική εμπειρία του, βοηθώντας εξίσου το ιατρείο και τους ασθενείς να επιτύχουν τους στόχους τους.


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων