fbpx
FB 01

Πόσα Χρήματα Ξοδεύετε για το Μάρκετινγκ του Ιατρείου σας;

Οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι το μάρκετινγκ είναι το πιο βασικό «καύσιμο» για την ανάπτυξη του ιατρείου σας.

Φυσικά, ορισμένα ιατρεία χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση και «καύσιμο» από κάποια άλλα για να επιτύχουν τη βελτίωση των υπηρεσιών τους και να αυξήσουν το πελατολόγιό τους.

Γιατί όμως ένα ιατρείο να επενδύει π.χ. 20% των εσόδων του στο Μάρκετινγκ και κάποιο άλλο μόλις το 1% ή και σχεδόν καθόλου;

Πόσα Χρήματα Ξοδεύετε για το Μάρκετινγκ του Ιατρείου σας;

Ας δούμε παρακάτω μερικούς λόγους για τους οποίους τα ιατρεία επιλέγουν χαμηλό ή υψηλό κόστος μάρκετινγκ. Μπορείτε να βρείτε το δικό σας, ανάμεσά τους;

Ιατρεία Χαμηλού Κόστους Μάρκετινγκ

• Έχει ελάχιστο ή καθόλου ανταγωνισμό.

• Τα κέρδη είναι ήδη αρκετά, και ο γιατρός δεν επιθυμεί περαιτέρω ανάπτυξη.

• Οι υπηρεσίες που παρέχει το ιατρείο παραμένουν οι ίδιες.

• Λειτουργεί πολλά χρόνια και έχει μεγάλη λίστα ασθενών.

• Βασίζεται πολύ σε συστάσεις άλλων ιατρών, με σχετικά χαμηλό κόστος.

• Έχει εξαιρετική φήμη, διατηρεί το πελατολόγιό του και δεν χρειάζεται πολλούς νέους ασθενείς.

• Έχει δοκιμάσει λάθος πρακτικές μάρκετινγκ ή σωστές πρακτικές για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν πέτυχε.

• Ο γιατρός είναι οικονομικά «συντηρητικός» και δεν αναλαμβάνει επιχειρηματικά ρίσκα, παρά μόνο όταν και εάν είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα.

• Ο γιατρός είναι κοινωνικά «συντηρητικός» και δεν έχει φιλοδοξίες να πρωταγωνιστήσει στην κοινωνία.

Ιατρεία Υψηλού Κόστους Μάρκετινγκ

• Έχει υψηλό ανταγωνισμό.

• Ψάχνει συνεχώς τρόπους για την ανάπτυξή του.

• Εισάγει συνεχώς νέες υπηρεσίες.

• Είναι νέο ιατρείο και δεν έχει μεγάλη λίστα ασθενών.

• Δεν δουλεύει με συστάσεις άλλων ιατρών και θέλει να επικοινωνήσει με το κοινό και να αναπτύξει συστάσεις από ασθενείς.

• Δεν μπορεί να κρατήσει πελάτες και χρειάζεται μία συνεχή ροή νέων πελατών.

Ο γιατρός είναι οικονομικά «συντηρητικός» και δεν αναλαμβάνει επιχειρηματικά ρίσκα, παρά μόνο όταν και εάν είναι σίγουρος για το αποτέλεσμα.

• Οι προσπάθειες μάρκετινγκ του ιατρείου είτε έχουν αποδεδειγμένα λειτουργήσει ή είναι ακόμη πολύ νωρίς για κριθούν.

• Ο γιατρός είναι πρόθυμος να αναλάβει λελογισμένους κινδύνους για την ανάπτυξη του ιατρείου.

• Ο γιατρός είτε έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση είτε είναι υπερβολικά απαθής για το τι θα πουν οι άλλοι γι αυτόν.

Σε ποιά κατηγορία ανήκει λοιπόν το ιατρείο σας;

Βρίσκεστε σε ένα από τα δύο αυτά άκρα ή έχετε βρει τη χρυσή τομή κάπου στη μέση;

Οι υπερβολικές ή οι ελάχιστες δαπάνες αντιπροσωπεύουν την κακή διαχείριση του ιατρείου σας.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να βρείτε το σωστό «καύσιμο» μάρκετινγκ για μια βιώσιμη και δημιουργική ανάπτυξη του ιατρείου σας.

Ως πρώτο βήμα για να εκτιμήσετε την κατάσταση του ιατρείου σας, ετοιμάστε ένα γράφημα με τους τελευταίους δώδεκα ή και περισσότερους μήνες σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων νέων ασθενών αλλά και τον συνολικό αριθμό επισκέψεων.

Για πολυϊατρεία, κάντε την άσκηση για κάθε γιατρό του ιατρείου και για κάθε ιατρείο (τοποθεσία) ξεχωριστά.

Με αυτά τα γραφήματα στο χέρι, μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα του ιατρείου σας, ας δούμε πως μπορείτε να καθορίσετε έναν ορθολογικό προϋπολογισμό μάρκετινγκ.

Σε μία γενικής ειδικότητας ιατρείο, το ποσοστό των επισκέψεων νέων ασθενών πρέπει να αντιπροσωπεύει το 10% - 20% των συνολικών επισκέψεων του ιατρείου.

Σε ιατρείο εξειδικευμένης πρακτικής ή που δουλεύει κυρίως με συστάσεις, το ποσοστό αυτό θα πρέπει να είναι πολύ υψηλότερο.

Υψηλότερα ποσοστά από αυτή τη γραμμή βάσης για μια καθιερωμένη πρακτική, ενδέχεται να υποδεικνύουν ανεπάρκεια των λειτουργικών πρωτοκόλλων του ιατρείου και θα πρέπει να ελέγχονται για αδυναμίες.

Ο σημαντικότερος και καθοριστικός παράγοντας για το ποσό και τον τρόπο που ξοδεύετε χρήματα στο μάρκετινγκ του ιατρείου σας πρέπει να είναι η επιθυμητή αναλογία και επιθυμητός απόλυτος αριθμός των νέων ασθενών.

Από την πλευρά της επικοινωνίας ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος μάρκετινγκ, πρέπει να γνωρίζετε ότι το κόστος για την επίσκεψη ενός νέου ασθενή μπορεί να κυμανθεί από 50 έως 500 ευρώ, πάντα αναλογικά με την αγορά, την ειδικότητα αλλά και την φήμη/"το όνομα" του ιατρού.

Κάθε γιατρός πρέπει να ανανεώνει και να ενημερώνει συχνά τους στόχους του για την καλύτερη απόδοση του ιατρείου του, έτσι ώστε ο συνολικός προϋπολογισμός μάρκετινγκ να συμβαδίζει με τους στόχους.

Για να οργανώσετε τις ενέργειες μάρκετινγκ καλύτερα και όχι πάντα την τελευταία στιγμή όταν βρεθείτε προ εκπλήξεως, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα ώστε κάθε μήνα να βλέπετε το πρόγραμμά σας για τις επόμενες 90 ημέρες (επισκέψεις, επεμβάσεις, νέοι ασθενείς).

Τα στοιχεία αυτά που αφορούν τη μελλοντική πορεία του ιατρείου σας, θα σας ενημερώνουν και θα σας προετοιμάζουν σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιδράσετε, ώστε να διατηρείτε αυξητική την πορεία του ιατρείου σας.

Το μάρκετινγκ, ως μέρος της πρακτικής σας και ως επιχειρηματική πειθαρχία, απαιτεί λεπτομερή ανάλυση κόστους-οφέλους.

Η παλιά δικαιολογία "Ξέρω ότι το μισό του προϋπολογισμού μάρκετινγκ χάνεται ... απλά δεν ξέρω ποιο μισό" έχει πεθάνει.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι μπορούμε ίσως να μειώσουμε τον παράγοντα "σπατάλη" στο 25% ή λιγότερο εάν εφαρμόσουμε δραστηριότητες που σε άλλο περιβάλλον έχουν λειτουργήσει καλά.

Ακολουθήστε την "πεπατημένη" από το να "εφεύρετε ξανά τον τροχό".

Για μια καθιερωμένη, κάπως πιο πρωτοποριακή γενική πρακτική, παραθέτουμε ένα παράδειγμα λογικής κατανομής του προϋπολογισμού:

• Τα πρώτα χρήματα μάρκετινγκ που δαπανώνται, που αντιπροσωπεύουν το 10% ή περισσότερο του ετήσιου προϋπολογισμού, θα πρέπει να δαπανώνται εσωτερικά, από τη βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των ασθενών, έως το βίντεο σχετικά με τις υπηρεσίες σας στην αίθουσα αναμονής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση των λειτουργικών πρωτοκόλλων του ιατρείου, και να ζητήσουμε από τους γιατρούς και το προσωπικό να προτρέπουν ενεργά κάθε ασθενή για νέες συστάσεις.

• Εάν η πρακτική σας δουλεύει (ή θέλει να δουλεύει) με συστάσεις, ίσως ένα επιπλέον 10%, πρέπει να διατεθεί σε ενέργειες προβολής, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν προσωπικές επισκέψεις, συνεχείς εκπαιδευτικές συνεδριάσεις και ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων.

• Το 60% ή και περισσότερο των χρημάτων του συνολικού προϋπολογισμού μάρκετινγκ θα δαπανηθεί στον τομέα της επικοινωνίας, σύμφωνα με τον εκάστοτε κώδικα δεοντολογίας.

• Το συμπληρωματικό εξωτερικό μάρκετινγκ πρέπει να περιλαμβάνει περίπου το 5% του προϋπολογισμού που δαπανάται σε ενέργειες για τη δημιουργία δημοσιότητας.

• Κρατήστε 10 έως 15% του προϋπολογισμού σας ως αποθεματικό για να το χρησιμοποιήσετε σε οτιδήποτε έκτακτο που δεν το έχετε προϋπολογίσει.

• Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να θεσπίσετε διαδικασίες για να ευχαριστήσετε τις πηγές συστάσεων μέσω κλήσεων, ευχαριστήριων καρτών, επιστολών και μικρών δώρων, το κόστος των οποίων είναι ασήμαντο σε σχέση με ενέργειες προβολής.

• Στο μέτρο του δυνατού, κάθε υποψήφιος ασθενής που καλεί στο ιατρείο σας και κάθε νέος ασθενής που το επισκέπτεται πρέπει να καταγράφεται και να παρακολουθείται στο σύστημα διαχείρισης ασθενών.

Ποτέ μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα πολλά να μάθουμε.

Οι αποτυχίες δικαιολογούνται, καλώντας μια αποτυχημένη προσπάθεια μάρκετινγκ σαν ένα "πείραμα" ή "μια επένδυση στο μέλλον."

Καθώς πληρώνετε για το πρόγραμμα μάρκετινγκ του ιατρείου σας, ρίξτε μια ματιά και στους αριθμούς και θα αισθανθείτε λίγο καλύτερα για το επίπεδο ελέγχου που έχετε πάνω σε αυτό που θα παραμένει πάντα μία από τις πιο μυστηριώδεις επιχειρηματικές προκλήσεις στην επαγγελματική καριέρα σας.

www.MedicalManage.gr


Σεβόμαστε την Ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες, που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.

Με την άδειά σας, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ακριβή δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας και ταυτοποίησης μέσω σάρωσης συσκευών. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να συναινέσετε στην επεξεργασία από εμάς και τους συνεργάτες μας όπως περιγράφεται παραπάνω. Λάβετε υπόψη ότι κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μην απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε αυτήν την επεξεργασία. Οι προτιμήσεις σας θα ισχύουν μόνο για αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο ή επισκεπτόμενοι τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων