Επιλογή Ιατρικoύ Λογισμικού CRM

Ένα ιατρικό λογισμικό CRM σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να προωθήσετε την πρακτική σας, να προσελκύσετε νέους και να διατηρήσετε ικανοποιημένους τους υπάρχοντες ασθενείς σας.

Ένα ιατρικό λογισμικό CRM σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να προωθήσετε την πρακτική σας, να προσελκύσετε νέους και να διατηρήσετε ικανοποιημένους τους υπάρχοντες ασθενείς σας.

Παράγοντες που κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά την επιλογή ενός ιατρικού λογισμικού CRM περιλαμβάνουν:

Εξειδικευμένo λογισμικό CRM για την ιατρική πρακτική.

• Δημιουργία και Ανάπτυξη πωλησιακών ευκαιριών.

• Πολυκαναλικές καμπάνιες μάρκετινγκ (e-mail, newsletter, SMS, τηλέφωνο).

• Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για το Διαδίκτυο & τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

• Διαχείριση Αποθεματικού ιατρικού υλικού.

Ιστοσελίδα Ασθενών (διαμορφούμενη από το CRM σύστημα).

• Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

• Εργαλεία πρόβλεψης ανάπτυξης & ανάλυσης.

Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για το Διαδίκτυο & τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
• Κανονιστική συμμόρφωση.

• Ενοποίηση με τα συστήματα διαχείρισης ιατρείου και λογιστικών.

Τέλος, και πιο σημαντικό, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο πάροχος του λογισμικού CRM παρέχει υποστήριξη στην τοπική αγορά και στη γλώσσα της προτίμησής σας.

www.MedicalManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.