Επιλογή Ιατρικoύ Λογισμικού CRM

Ένα ιατρικό λογισμικό CRM σας δίνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να προωθήσετε την πρακτική σας, να προσελκύσετε νέους και να διατηρήσετε ικανοποιημένους τους υπάρχοντες ασθενείς σας.

Επιλογή Ιατρικoύ Λογισμικού CRM

Παράγοντες που κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά την επιλογή ενός ιατρικού λογισμικού CRM περιλαμβάνουν:

Εξειδικευμένo λογισμικό CRM για την ιατρική πρακτική.

• Δημιουργία και Ανάπτυξη πωλησιακών ευκαιριών.

• Πολυκαναλικές καμπάνιες μάρκετινγκ (e-mail, newsletter, SMS, τηλέφωνο).

• Αυτοματοποίηση μάρκετινγκ για το Διαδίκτυο & τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

• Διαχείριση Αποθεματικού ιατρικού υλικού.

Ιστοσελίδα Ασθενών (διαμορφούμενη από το CRM σύστημα).

• Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce).

• Εργαλεία πρόβλεψης ανάπτυξης & ανάλυσης.

Επιλογή Ιατρικoύ Λογισμικού CRM

• Κανονιστική συμμόρφωση.

• Ενοποίηση με τα συστήματα διαχείρισης ιατρείου και λογιστικών.

Τέλος, και πιο σημαντικό, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι ο πάροχος του λογισμικού CRM παρέχει υποστήριξη στην τοπική αγορά και στη γλώσσα της προτίμησής σας.

Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.