Οι Ασθενείς δεν Είναι Επιβάτες

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης, έχει επικεντρωθεί στη βελτίωση της συμπεριφοράς των ιατρών και των συστημάτων περίθαλψης.

Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολλοί παραλληλισμοί μεταξύ της ασφάλειας των αεροπορικών εταιρειών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι δυο αποσκοπούν στην επίτευξη κοινών στόχων.

Για παράδειγμα, οι επιβάτες σε ένα αεροπλάνο, θέλουν να γνωρίζουν πληροφορίες για τη διαδρομή.

Το έργο αυτό θα πρέπει να συνεχίζεται και στις δύο περιπτώσεις, για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των ανθρώπων που αυτές εξυπηρετούν.

Ωστόσο, το μοντέλο ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών, μπορεί να εξετάσει μόνο τους πελάτες-επιβάτες σχετικά με τις υπηρεσίες τους και τον βαθμό της ικανοποίησής τους.

Η ικανοποίηση όμως των ασθενών, αν και σημαντική, είναι απλώς ένα κομμάτι ενός περίπλοκου προβλήματος υγείας.

Για παράδειγμα, οι επιβάτες σε ένα αεροπλάνο, θέλουν να γνωρίζουν πληροφορίες για τη διαδρομή.

Έτσι, οι αεροπορικές εταιρείες παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες τους για την πτήση, μέσω ενεργής τεχνολογίας, μέσω χαρτών και με συχνές ανακοινώσεις από τον πιλότο.

Όπως και στους επιβάτες, λοιπόν, έτσι και στους ασθενείς παρέχονται πληροφορίες που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όχι εξαιρετικά χρήσιμες.

Ένας επιβάτης σε ένα αεροπλάνο, δεν μπορεί να κατευθύνει την πορεία της πτήσης.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ένας ασθενής δεν μπορεί να καθορίσει τη πορεία που θα ακολουθήσει και τις εξετάσεις που θα πρέπει να κάνει.

Οι ειδικοί στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ξεκίνησαν να εξετάζουν τα μοντέλα της αεροπορικής βιομηχανίας.

Από την έκθεση του Ινστιτούτου Ιατρικής του 1999 "τα λάθη είναι ανθρώπινα", η ασφάλεια στην υγειονομική περίθαλψη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Θα πρέπει, λοιπόν, να υιοθετηθεί το μοντέλο του οδηγού!

Οι ασθενείς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υγεία τους και θα πρέπει να αναγνωρίζονται ότι είναι οι "οδηγοί" της φροντίδας τους.

Οι οδηγοί, στον δρόμο, βλέποντας τους εύκολους και κατανοητούς κανόνες του δρόμου, τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κ.λπ., γνωρίζουν πώς να τα μετατρέψουν σε χρήσιμες πληροφορίες.

Γνωρίζουν επίσης το ταξίδι τους, τις απαραίτητες στάσεις που θα χρειαστεί να κάνουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, τις παρακάμψεις κ.ά.

Οι ασθενείς, θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες για την υγεία τους σε ευανάγνωστες, απλές και κατανοητές μορφές

Η απεικόνιση των εργαστηριακών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και  συναφή ευρήματα, είναι συνήθως διαθέσιμα στους ασθενείς.

Αλλά αυτά τα δεδομένα των ασθενών είναι σαν τις φωτεινές ενδείξεις στο ταμπλό του αυτοκινήτου, όπου η κάθε φωτεινή ένδειξη προειδοποιεί τον οδηγό ότι κάτι δεν πάει καλά.

Στην περίπτωση του αυτοκινήτου, οι συνθήκες που έχουν προηγηθεί έχουν προκαλέσει τη βλάβη και εναπόκειται στον μηχανικό να καθορίσει τι προκάλεσε τη μηχανική βλάβη, καθώς ο οδηγός μπορεί να μην γνωρίζει τον λόγο για τον οποίο άναψε ξαφνικά η φωτεινή ένδειξη.

Ομοίως, ο ιατρός θα πρέπει να καθορίσει την αιτία ή τα αίτια μιας ασθένειας.

Ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση στα εργαστηριακά και σε άλλα δεδομένα, αλλά να του είναι αδύνατο να κατανοήσει το περιεχόμενο των αποτελεσμάτων.

Οι ασθενείς, θα πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες για την υγεία τους σε ευανάγνωστες, απλές και κατανοητές μορφές, μέσα από ένα καλύτερο σύστημα στο οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα τους.

Δεν είναι ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης δεν διαθέτουν πολιτικές ενημέρωσης των ασθενών, ούτε ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων.

Το θεμελιώδες “πρόβλημα” είναι ο τρόπος με τον οποίο οι ιατροί μοιράζονται τις πληροφορίες με τους ασθενείς τους και πώς τα δεδομένα (οι εξετάσεις) δίνουν κατανοητές πληροφορίες στους ασθενείς.

Ας αναλογιστούμε κατά τη διάρκεια της επεξήγησης, σε τι βαθμό μετατρέπονται τα λεγόμενα του ιατρού σε κατανοητές πληροφορίες για τον ασθενή;

Πράγματι, τα δεδομένα των εξετάσεων εξυπηρετούν τους ασθενείς, αλλά χρειάζονται βελτίωση όσον αφορά τον ασθενή και την πληροφόρησή του.

Επίσης, ως ιατροί, θα πρέπει να προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να μετατρέπουν τα δεδομένα σε ξεκάθαρες, για τον ασθενή, πληροφορίες.

Θα πρέπει να βλέπουν τους ασθενείς ως "οδηγούς" της υγείας τους και να προσπαθούν να τους παρέχουν χρήσιμες και κατανοητές πληροφορίες.

www.MedicalManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.