Οι Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Κράτους σε ΕΟΠΥΥ και Δημόσια Νοσοκομεία

Το 36% των οφειλών του κράτους σε προμηθευτές προέρχεται από τον τομέα της Υγείας.

Οι Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Κράτους σε ΕΟΠΥΥ και Δημόσια Νοσοκομεία

Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών, τον πρώτο μήνα του 2018 τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ είχαν οφειλές της τάξης των 880 εκ. Ευρώ.

Τα ως άνω ποσά είναι αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 833 εκ. του Δεκεμβρίου 2017.

Οι Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Κράτους σε ΕΟΠΥΥ και Δημόσια Νοσοκομεία

Τα ποσά αυτά αφορούν υποχρεώσεις, που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

www.PharmaManage.gr 

Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.