Το ΚΕΠΕ Προβλέπει Ανάπτυξη 2,6%

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (KEΠE) προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Μελετών (KEΠE) προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Συγκεκριμένα, για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), αναφέρεται ότι ο μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2019 θα διαμορφωθούν στο 2,5% και 2,3%, αντίστοιχα.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020, το υπόδειγμα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, στη βάση των εκτιμήσεων της τάξεως του 3,2% και 2% για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντίστοιχα.

www.MedicalManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.