Το Παρόν και το Μέλλον της Ιατρικής - Γεφυρώνοντας το Χάσμα Μεταξύ Πραγματικότητας και Ψηφιακής Τεχνολογίας

Οι ψηφιακές καινοτομίες στον τομέα της υγείας θα πρέπει να συμβούν, αφού εξασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες υγείας θα έχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για να ενσωματώσουν σημαντικές αλλαγές, που θα γίνουν στο μέλλον.

Είναι γεγονός πως στον τομέα της υγείας συντελείται μία επανάσταση, με την ψηφιακή τεχνολογία να εισβάλλει δυναμικά στην ιατρική.

Όσο η αγορά της ψηφιακής υγείας ωριμάζει, αυξάνεται η ανταλλαγή δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική, παύει να υπάρχει μόνο στη θεωρία, αλλά μεταφέρεται στην πράξη.

Αναμφισβήτητα, μπορεί να πει κανείς πως βρισκόμαστε εν μέσω μιας επανάστασης στον τομέα της υγείας.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες υγείας είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο να βρεθούν σε ένα χάσμα, μεταξύ πραγματικότητας και αλλαγών στο σύστημα υγείας.

«Οι γιατροί αναμένουν ότι η νέα τεχνολογία θα αλλάξει βραχυπρόθεσμα τη φροντίδα των ασθενών και προετοιμάζουν ενεργά την ενσωμάτωση των δεδομένων για την υγεία - και των τεχνολογιών που την εκμεταλλεύονται - στο κλινικό περιβάλλον» τονίζει ο Dr Lloyd B Minor, κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Stanford.

Ωστόσο, η υπόσχεση ενός τέτοιου μέλλοντος δεν είναι, φυσικά, εξασφαλισμένη.

Έτσι, λίγοι γιατροί αισθάνονται «επαρκώς προετοιμασμένοι» για την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνολογιών στην κλινική πρακτική - ειδικά, μάλιστα, όσον αφορά καινοτομίες που, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα έχουν, δυνητικά, το μεγαλύτερο όφελος για τους ασθενείς.

Αυτό το χάσμα, πάντως, μεταξύ του τι συμβαίνει στο παρόν και όσων πρόκειται να συμβούν - σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών - στο μέλλον, σχετίζεται με σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για όλους τους φορείς υγειονομικής περίθαλψης.

Έτσι, εάν το χάσμα μεταξύ της νέας τεχνολογίας και της ικανότητας του ιατρικού δυναμικού να τη χρησιμοποιήσει προς όφελος των ασθενών δεν γεφυρωθεί, τότε οι πρωτοπόροι κινδυνεύουν να αναπτύξουν ακριβές λύσεις υψηλής τεχνολογίας που ποτέ δεν θα υιοθετηθούν σε ευρεία κλίμακα.

Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ιατρική επιστήμη και τους επαγγελματίες υγείας, στο εγγύς, αλλά και το μακρινό, μέλλον.

Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2019, από ερευνητές του Πανεπιστημίου Stanford σε 700 ιατρούς και φοιτητές ιατρικής και πολίτες και δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες, ήταν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφερε πως θεωρεί ότι, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, πολλές από τις αρμοδιότητές τους είναι πιθανό να αντικατασταθούν από την τεχνολογία.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί από τους γιατρούς (47%) και τα τρία τέταρτα των φοιτητών ιατρικής (73%) προσπαθούν ήδη να καταρτιστούν καταλλήλως, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για καινοτομίες στην υγειονομική περίθαλψη.

Αυτές οι επιδιώξεις στρέφονται προς δεδομένα που προσανατολίζονται σε θέματα όπως τα στατιστικά στοιχεία, η γενετική συμβουλευτική, η υγεία του πληθυσμού και η κωδικοποίηση.

Μια ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης θα απαιτήσει από τους γιατρούς να αναπτύξουν πολλές νέες δεξιότητες.

Γεγονός είναι, δε, πως οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης είναι χρήστες ψηφιακής τεχνολογίας και βλέπουν την κλινική αξία των δεδομένων υγείας που προέρχονται από τον ασθενή.

Παρά τις σημαντικές προσπάθειες, ωστόσο, υπάρχουν πάντα φόβοι που σχετίζονται με πιθανά κενά γνώσης των επαγγελματιών υγείας.

Μια ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης θα απαιτήσει από τους γιατρούς να αναπτύξουν πολλές νέες δεξιότητες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γιατροί και οι φοιτητές ιατρικής αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, στον τομέα της ιατρικής.

Ευτυχώς, υπάρχει μια διάθεση για μάθηση μεταξύ της ιατρικής κοινότητας που έχει έντονη συνείδηση ​​της δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στην κλινική ιατρική, είναι βέβαιο ότι θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ιατρικό επάγγελμα», λένε οι συγγραφείς της μελέτης.

Η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το 40% των γιατρών, των φοιτητών και των πολιτών, που ερωτήθηκαν, αναγνωρίζει τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης να μεταμορφώσει την υγειονομική περίθαλψη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιστήμονες του μέλλοντος θα πρέπει να είναι έτοιμοι όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος των ασθενών, αλλά και να εμπλακούν στη διαμόρφωση της εξέλιξης της τεχνολογίας.

www.MedicalManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.