Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ

Έναν νέο κανονισμό παροχών (ΕΚΠΥ), διαφορετικό από αυτόν που πήρε παράταση για εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου, συζητά το Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε τρεις έκτακτες συνεδριάσεις του τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ M

Σύμφωνα με το σχέδιο που συζητείται, στα ιδιωτικά φαρμακεία δίνεται δυνατότητα να χορηγούν ακριβά φάρμακα μέχρι 3.000 ευρώ, αυξάνοντας το ποσό από τα 1.000 ευρώ που προέβλεπε ο πρόσφατα δημοσιευμένος κανονισμός και ορίζει ότι τα φάρμακα άνω των 3.000 ευρώ θα χορηγούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και των δημοσίων Νοσοκομείων.

Σε άλλο σημείο, δίνει τη δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ, με απόφαση Δ.Σ., να ιδρύει νέα φαρμακεία τα οποία, κατά τον ν. 4238/2014, υπάγονται στις κατά τόπους ΠΕΔΙ-ΕΟΠΥΥ.

Επίσης, με απόφαση Δ.Σ. ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τη λειτουργία των φαρμακείων και τη διαχείριση των φαρμακευτικών σκευασμάτων από την κεντρική αποθήκη και τα κατά τόπους φαρμακεία ΕΟΠΥΥ.

Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ M2

Παράλληλα, για τους φαρμακοποιούς που απασχολούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αίρεται ο περιορισμός της απασχόλησης σε φαρμακευτικές από συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού.

Τέλος, μια πρόταση που δεν φαίνεται να περνάει είναι η νεώτερη αλλαγή του άρθρου 61 για τη νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές και η οποία στόχο έχει τη διατήρηση ενιαίου τιμολογίου σε όλες τις θέσεις νοσηλείας στις ιδιωτικές δομές.

www.PharmaManage.gr

Κοινοποιήστε το Άρθρο:


Με την περιήγησή σας στο medicalmanage.gr αποδέχεστε την χρήση cookies.